Zavolajte! Sme tu pre Vás NONSTOP - 24/7

Vytyčovanie trás potrubia

Pomocou modernej technológie presne určíme smer a hĺbku vašej kanalizácie.

V prípade, že sa potrebujete pripojiť na jestvujúcu kanalizáciu, ale neviete kde.
Naša technika presne určí, kde sa nachádza. (miesto a hĺbka).

Nepoznáte trasu vašej kanalizácie pod domom alebo na pozemku? Našou technikou ju presne vytýčime.

Naše služby poskytujeme na území Západného Slovenska.

Po dohode aj v iných lokalitách.

VL Partners s. r. o.
Kostolná č.59, 900 24 Veľký Biel

Labuda Viliam – konateľ
mob: 0949/445 279
e-mail: info@vlpartners.sk
web: www.vlpartners.sk