Zavolajte! Sme tu pre Vás NONSTOP - 24/7

Odčerpávanie zatopených priestorov

V prípadoch havárie vody, kanalizácie alebo živelných pohrom odčerpáme zatopený priestor.

Následne vieme priestor dočistiť, dezinfikovať a vysušiť.

Naše služby poskytujeme na území Západného Slovenska.

Po dohode aj v iných lokalitách.

VL Partners s. r. o.
Kostolná č.59, 900 24 Veľký Biel

Labuda Viliam – konateľ
mob: 0949/445 279
e-mail: info@vlpartners.sk
web: www.vlpartners.sk