Zavolajte! Sme tu pre Vás NONSTOP - 24/7

TV – monitoring

Kamery sú naše oči.Sú neoddeliteľnou súčasťou našej práce. Monitoring a diagnostika šetria váš čas a financie.

Pomocou monitorovacej techniky dokážeme presne diagnostikovať stav kanalizačného potrubia a určiť príčinu častého zablokovania.

Po skúsenosti z praxe môžme odporučiť monitoring aj preventívne.Vo veľa prípadoch sa dokázalo predísť haváriám.

Pomocou kamery a sondy dokážeme nájsť presnú polohu vašej kanalizačnej prípojky, ktorá sa nachádza na ulici na hlavnom potrubí.

Naše služby poskytujeme na území Západného Slovenska.

Po dohode aj v iných lokalitách.

VL Partners s. r. o.
Kostolná č.59, 900 24 Veľký Biel

Labuda Viliam – konateľ
mob: 0949/445 279
e-mail: info@vlpartners.sk
web: www.vlpartners.sk